Translation

Menggalakkan Perpaduan dan Dialog Antara Agama di Malaysia

(Tidak bertujuan untuk digunakan oleh media Muslim)

Para ahli Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir adalah peserta aktif dalam menggalakkan perpaduan dan dialog antara agama di Malaysia. Misionari sukarelawan senior dan ahli lain dari Gereja telah menghadiri mesyuarat dengan pelbagai kumpulan antara agama, termasuk INSaF, dan menyertai acara komuniti yang meriah. Acara-acara seperti Sambutan Golden Rule tahunan dan perayaan Buddha Hati Suci Maju Selangor berfungsi sebagai platform penting untuk memupuk persefahaman, rasa hormat dan kerjasama di kalangan orang yang berlatarbelakangkan pelbagai kepercayaan.

WhatsApp-Image-2023-05-17-at-12.1.jpg
WhatsApp-Image-2023-05-17-at-12.1.jpg
Para ahli pertubuhan antara agama Malaysia INSaF pada Mei 2023.© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Semasa masyarakat terus mengharungi kerumitan dunia global, acara seperti ini berfungsi sebagai peringatan bahawa setiap orang adalah sebahagian daripada komuniti yang lebih besar. Dengan berkumpul dan meraikan nilai bersama, masyarakat boleh berusaha ke arah masa depan yang lebih aman dan inklusif.

Acara Golden Rule di Pure Life Society

WhatsApp-Image-2023-04-09-at-19.35.24.jpg
WhatsApp-Image-2023-04-09-at-19.35.24.jpg
Perayaan Golden Rule tahunan telah digabungkan dengan Buka Puasa untuk 2023.© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Acara antara agama utama ialah Sambutan Golden Rule tahunan, tajaan INSaF dan diadakan di Pure Life Society di Kuala Lumpur. Acara itu mengumpulkan orang daripada pelbagai agama, termasuk Islam, Buddha, Hindu, Tao, Katolik, ahli Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dan lain-lain untuk membincangkan kepentingan melayani orang lain dengan empati, belas kasihan dan kebaikan. Asas Golden Rule, yang terdapat dalam banyak budaya dan agama di seluruh dunia, menekankan keperluan untuk mempertimbangkan bagaimana tindakan kita mempengaruhi orang lain dan berkelakuan sewajarnya.

20230415_103837087_iOS.jpg
20230415_103837087_iOS.jpg
Elder Charles Lambson, misionari sukarelawan senior berucap tentang Peraturan Emas pada acara perayaan pada 15 April 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia.© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Misionari sukarelawan senior Elder Charles dan Sister Cheri Lambson dari Gereja telah terlibat secara aktif dalam acara Golden Rule. Mereka menyumbang kepada perbincangan dan berkongsi perspektif tentang kepentingan dialog antara agama dan menggalakkan kedamaian dan perpaduan di kalangan pelbagai agama.

Pada acara Pure Life Society, beberapa pembicara berucap tentang nilai Peraturan Emas. Salah satu aspek yang paling menarik dalam acara itu ialah kepelbagaian pembicara dan hadirin. Kumpulan antara agama itu termasuk ahli pelbagai agama. Walaupun berbeza kepercayaan, semua peserta berkongsi matlamat yang sama: untuk menggalakkan kedamaian dan perpaduan di kalangan semua agama.

Dalam acara tersebut, para peserta mempelajari tentang tradisi Buka Puasa Muslim iaitu berbuka puasa sepanjang Ramadan. Mereka dapat merasai sendiri tradisi ini, belajar tentang asas di sebalik puasa Ramadan, dan selepas solat, berkongsi hidangan dengan rakan-rakan Muslim. Ia merupakan peringatan hebat tentang kepentingan menghormati dan meraikan budaya dan tradisi yang berbeza.

Perayaan Buddha Hati Suci Maju Selangor

Satu lagi acara antara agama yang menggalakkan perpaduan di Malaysia ialah perayaan Buddha Hati Suci Maju Selangor, yang diadakan di Taman Bodhi - Samadhi Vihara. Acara itu merupakan sambutan meriah agama Buddha, menampilkan pembicara dan ucapan oleh pemimpin penting, termasuk YB Tuan Hee Loy Sian dan YB Dato' Teng Khim, serta persembahan muzikal dan tarian.

Walaupun ia merupakan acara penganut agama Buddha, sambutan Hati Suci Maju Selangor turut dihadiri oleh orang-orang daripada agama yang berbeza, termasuk ahli Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Acara ini memberi peluang yang sangat baik kepada para hadirin untuk berhubung antara satu sama lain, menghargai persamaan dan perbezaan kepercayaan mereka, dan meraikan perpaduan dalam masyarakat Malaysia.

Sister Letty Sim, ahli Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, telah terlibat secara aktif dalam komuniti antara agama selama beberapa tahun. Dia mendapati penglibatannya dengan pelbagai kumpulan ini sangat bermanfaat kepada semua peserta. Dia berkata, “Apabila kita berkongsi agama dan kepercayaan kita dengan orang lain dalam komuniti antara agama, kita dapat menemui lebih banyak persamaan antara satu sama lain. Kami suka bercakap tentang Kristus dan kepercayaan kami dan menghargai semua peluang untuk berkongsi dengan saudara dan saudari kami dari semua agama.”

Acara seperti Hati Suci Maju Selangor dan acara Peraturan Emas adalah penting dalam menggalakkan persefahaman dan rasa hormat di kalangan agama yang berbeza. Ia adalah peringatan bahawa walaupun berbeza agama, semua berkongsi kemanusiaan yang sama dan hasrat untuk kedamaian dan perpaduan. Dengan meraikan kepelbagaian dan menggalakkan dialog antara agama, masyarakat yang lebih harmoni dan adil dapat dicapai.

Style Guide Note:When reporting about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, please use the complete name of the Church in the first reference. For more information on the use of the name of the Church, go to our online Style Guide.